Nakladatelství EPOCHA

Ediční plán pro rok 2017

Ediční plán pro rok 2017 je v přípravě a jednotlivé tituly jsou a budou postupně přidávány

Rychlý přechod do jiné kategorie:

Radim Uzel
Nevěra a co s ní

...lásku jsme si přísahali, slovo jsme si navždy dali, v každé době věrní zůstaneme sobě... Snad. Stát se to může. I když nějaký škarohlíd by jistě mohl namítnout, že věrné a neutuchající milování Jeníka a Mařenky je spíše ojedinělým jevem balancujícím na vratké hranici statistické chyby.
Říká se, že muži (Jeník promine) jsou prý již od přírody rodem polygamním, přelétavým, mravně nepevným a permanentně toužícím po cizích ložích, kdežto věrné a sexuálně zdrženlivé Mařenky s rukama v klíně tiše drží sošnou stráž u rodinného krbu, ve výše uvedeném případě u selské pece.
Nu, jak která. Aniž bychom tím však chtěli skládat úlitbu věhlasným genderovým studiím, konstatujme, že skutečnost je daleko složitější. Doktor Radim Uzel, náš přední sexuolog, zúročil v této knize zkušenosti ze své mnohaleté poradenské praxe. Píše o nich poučeně, lehce a s odpouštějícím nadhledem.
Vždyť nevěra má nejméně tolik podob jako láska.

2., přepracované vyd., váz. s přeb., formát 145x205, 152 stran

E-knihu ve formátech mobi, ePub a pdf můžete zakoupit ZDE

Přečtěte si ukázku

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-049-9 EAN: 9788075570499
Cena: 169,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 127,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Emil Hruška
Stíny nad Belgií

Nedávné teroristické útoky oživily diskuse o Belgii jako zemi původu islámských teroristů a také o frapantní liknavosti belgických bezpečnostních složek. Odkrývají se ale i jiná temná místa z belgické minulosti: dodnes neodhalená tzv. banda vrahů z Brabantska podnikla v 80. letech sérii absurdních teroristických útoků s desítkami obětí, je tu i případ vraha a pedofila Dutrouxe. Kritika tehdejšího vyšetřování mířila přímo do sama sebe paralyzující struktury belgické státní správy… Svérázný belgický státní systém, svérázná mentalita lidí, těžký stín ležící nad zemí od 19. století, kdy byla kolonie Belgické Kongo místem tak strašlivých masakrů, že jsou v Belgii dodnes tabu. To vše přežívá dodnes. Hlavní země Evropy je krásná, ale stíny nad ní se nedají rozehnat.
Autor prožil v Belgii několik let a svou prací překládá českému čtenáři ojedinělý pohled na tuto zemi.

1. vyd., váz. s přebalem, formát 145x205, 140 stran + fotopříloha

E-knihu ve formátech mobi, ePub a pdf můžete zakoupit ZDE

Přečtěte si ukázku

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-058-1 EAN: 9788075570581
Cena: 149,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 112,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Václav Hubinger
Diplomatické Theatrum mundi

Kniha není jen popisem profese diplomata, ale ukazuje, jak diplomat vidí „divadlo světa“, bez kterého jeho práce nemá smysl. Autor vychází z vlastní zkušenosti, ze zkušeností a vzpomínek kolegů i předchůdců. Život diplomata je blízký každodenní realitě „obyčejných lidí“, a současně je od ní vzdálený tak, že nikdo mimo diplomatů nemá dobrou představu o tom, jaký vlastně je.

1. vyd., váz. s přeb., 145x205, 264 stran + 16 stran barevné fotopřílohy

Přečtěte si ukázku.

E-knihu ve formátech mobi, pdf a epub můžete zakoupit ZDE

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-062-8 EAN: 9788075570628
Cena: 275,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 206,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Vojtěch Szajkó
Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914

Vědecko-technický pokrok v 19. století uvedl na scénu dva převratné vynálezy: železnici a telegraf, které způsobily komunikační revoluci nejen samy o sobě, ale i tím, že modernizovaly po staletí zavedenou instituci pošty. Svůj poměr k nim musela začít definovat rovněž c. (a) k. armáda. Kniha odkrývá logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do kterých se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda v letech 1848–1914, a současně zachycuje pronikání nových dopravně-komunikačních prostředků do úvah nejvyšších vojenských míst habsburské monarchie. Autor se pokouší rozbít tradiční pohled na období nejen slavných vítězství maršála Radeckého (1848–1849), nýbrž i humanitární katastrofy v severní Itálii (1859) a velké prohry polního zbrojmistra Benedeka (1866), jehož neúspěch potom slabě vynahrazovalo angažmá c. (a) k. armády na Balkáně či okázalost jejích pravidelných přehlídek a manévrů. Výklad končí v předvečer první světové války a největšího prostoru se v něm dostává využití železnice.

1. vyd., váz. s přeb., formát 145x205, 368 stran

E-knihu ve formátech mobi, pdf a epub můžete zakoupit ZDE

Přečtěte si ukázku

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-085-7 EAN: 9788075570857
Cena: 299,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 224,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Dušan Uhlíř
Čas kongresů a tajných společností

Kniha pojednává o dramatických událostech na evropském kontinentu v období od Napoleonova pádu do revoluce roku 1830. Tato doba byla poznamenána závěry Vídeňského kongresu, na kterém bylo rozhodnuto upravit evropské poměry, vrátit trůny panovníkům, jež vyhnala revoluce a Napoleon, a Evropě zaručit mír. Zárukou tohoto pořádku byly ve většině zemí policejní režimy kontrolující jakékoli projevy opozice. Ta se proto musela skrývat v ilegalitě a zvolila cestu tajných společností, spolků a sekt, které si určily za cíl podkopat a likvidovat stávající režim. O takovýchto společnostech později vznikala řada legend. Jednou z nejrozšířenějších byla revoluční společnost karbonářů (carboneria), která vznikla v Itálii. Přestože evropské vlády a jejich policejní aparáty stíhaly členy revolučních organizací tvrdými tresty (smutně proslulým vězením se stal například brněnský Špilberk), podařilo se jim v několika zemích uskutečnit úspěšné státní převraty a udržet se po kratší či delší čas u moci. Aby mohly čelit nebezpečí revoluce kolektivně, založily evropské vlády roku 1815 konzervativní spojenectví nepřesně označované jako Svatá aliance. Její členové se v případě potřeby scházeli na mezinárodních diplomatických kongresech, které hledaly řešení v okamžiku, kdy pokusy o převrat ohrozily evropský status quo. Konaly se v Cáchách, Opavě, Lublani a ve Veroně. Končily zpravidla kolektivním rozhodnutím potlačit ohniska vzpoury vojenským zásahem.

1. vyd., váz. s přeb., formát 145x205, 440 stran

E-knihu ve formátech mobi, pdf a epub můžete zakoupit ZDE

Přečtěte si ukázku

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-087-1 EAN: 9788075570871
Cena: 385,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 289,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Otakar Hromádko
Jak se kalila voda

Výbor z kriminálních příběhů a úvah

Hromádkovy paměti, poprvé vydané v exilu v osmdesátých letech, patří k hodnotným a zajímavým dílům české politické memoáristiky. Dokumentují události a fenomény, které nebyly v memoárové produkci dosud publikované, a odborné i širší čtenářské obci objevují nesporně pozoruhodnou postavu a dramatický životní příběh svého autora.

Život Oty Hromádky přesvědčivě ilustruje peripetie aktéra československého komunistického hnutí od dvacátých do šedesátých let 20. století. Nepřináší ale jenom svědectví o jednom dramatickém a paradoxním českém osudu, ale také o dějích, jejichž byl autor přímým účastníkem, o prostředích, v nichž se pohyboval, a o lidech (často významných historických osobnostech), které na své cestě životem a politickou činností poznal. Hromádko zároveň dokumentuje, analyzuje a bilancuje ideové a politické hledačství jedné generace, její omyly, iluze a deziluze. Vzpomínky jsou psány z vnitřní potřeby, se smyslem pro historické faktum, pro objektivitu, s nadhledem a sebereflexí, čtivě a poutavě.
PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.

2., rozš. a přeprac. vyd., váz. s přeb., 145x205, 376 stran + obrazová příloha

E-knihu ve formátech epub, mobi a pdf můžete zakoupit ZDE

Přečtěte si ukázku

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-092-5 EAN: 9788075570925
Cena: 369,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 277,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Helena Pavličíková
František Mareš - od fyziologie k filosofii

Kniha pojednává o životě, díle, vědecké práci, myšlenkových sporech a v neposlední řadě zejména o vlivu významného fyziologa a filosofa Františka Mareše na český intelektuální život konce devatenáctého a první třetiny dvacátého století. František Mareš byl významným představitelem kritiky českého pozitivismu, stoupencem i kritikem Immanuela Kanta, obhájcem vitalistického pojetí života a jako fyziolog s výraznou inklinací k filosofii aktivně a nepřehlédnutelně vstupoval do celé řady polemik s širokým obsahovým zaměřením – od sporu o pojetí Kantovy filosofie či obhajoby práce pražského fyziologického ústavu až po spor o Rukopisy. Kniha v neposlední řadě připomíná Františka Mareše jako významného českého akademického funkcionáře – dvojnásobného rektora Karlovy Univerzity a trojnásobného děkana lékařské fakulty. Do příloh knihy jsou zařazeny zejména Marešovy dosud nepříliš známé novinové a časopisecké příspěvky dokreslující názory tohoto významného českého filosofujícího fyziologa.

Kniha vychází v roce 160. výročí Marešova narození (20. 10. 1857) a 75. výročí jeho úmrtí (6. 2. 1942).

1. vyd., váz. s přeb., formát 145x205, 360 stran

Přečtěte si ukázku

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-079-6 EAN: 9788075570796
Cena: 299,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 224,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Miloslav Moulis, Roman Cílek
Zapomeňte, že jste byli lidmi


Jak snadné a pohodlné je otočit se zády k minulosti.
A jak je to také nestatečné!
Dá-li se to takto říci, pak tato kniha, kterou předkládáme čtenářům, je pobouřenou autorskou vzpourou proti stavu, kdy se téma nacistických koncentračních táborů vytrácí z vědomí naší společnosti a je připomínáno vždy spíš jen jednostranně a nárazově. Proto se oba zkušení autoři literatury faktu, kteří se těmito otázkami již dlouho zabývají a mají k nim i osobní vztah (jejich otcové se stali oběťmi hitlerovců a Miloslav Moulis prožil jako politický vězeň číslo 118 266 za ostnatými dráty téměř pět let), rozhodli zpracovat dílo, jež by přehlednou a čtivou formou nabídlo mnohostranný obraz toho, co nacistické koncentrační tábory v dané etapě nejen německých, ale téměř celo evropských dějin představovaly. K vyjádření zvolili formu střídání faktogra ckých kapitol s dramatickým vylíčením výjimečných osudů a událostí.

Název knihy vychází z nacistického záměru, aby ti, které uvěznili a hodlali zničit, přestali být lidmi – ale platí to rovněž v opačném směru: ti, kteří se podvolili k zformování, řízení a výkonu barbarské praxe v koncentračních táborech, sami přestali být běžnými lidskými bytostmi. I z těchto důvodů je o tom třeba psát – tím spíš, že nacistické tábory smrti nebyly ve 20. století bohužel jedinými, jimiž si lidstvo zatížilo svou historii.

3. vyd., váz. s přeb., formát 145x200, 304 stran + 48 stran fotopřílohy

VYJDE NA ZAČÁTKU ROKU 2018

Další informace o titulu zde

Giulietto Chiesa
Putinofobie

Dnešní krize západního světa stále více ukazuje, že vůdcovství USA už není nezpochybnitelné. Západ hledá nepřítele, na kterého by mohl ukázat prstem a svalit vinu. Tím nepřítelem je Rusko. S oprášenými hesly studené války zde máme opět impérium zla a Putin je strašidlo předložené ke „konzumaci“ masám, vhodně vykreslený jako psychopatický tyran odpovědný za masakry. Je ale skutečně „nepřítel číslo 1“ takový, nebo „putinofobie“ šířená médii je pouze zrcadlo, v němž Západ odráží vlastní nedostatky a obtíže?

Předmluva Nikolai Lilin
Překlad Vladimír Klofáč

1. vyd., váz. s přeb., formát 145x205, cca 150 stran

VYJDE V PROSINCI

Další informace o titulu zde

Karel Richter
Posledních sto dnů války

Každé velké drama má své finále, své osudové vyvrcholení. Nebylo tomu jinak ani se závěrem druhé světové války na evropské půdě. Odpočítáme-li od data německé kapitulace (8. květen 1945) sto dnů nazpět, ocitneme se na přelomu ledna a února 1945. Byl to čas, kdy si hitlerovci mohli připomínat dvanácté výročí nástupu k moci. Slibovali tehdy mocnou "tisíciletou říši". Nyní už z ní zbývaly jen trosky, ale stále se toho ještě mnoho dělo, především umíraly na frontách i v zázemí statisíce lidí. Posledních sto dnů války je v tomto unikátním knižním projektů čtivě zmapováno fakty, analýzami, každodenními zajímavostmi, silnými lidskými příběhy i pozoruhodnými fotografiemi.

1. vydání, váz. s přebalem, formát 145x205, 160 stran, fotopříloha

VYJDE V ROCE 2018

Další informace o titulu zde

Roman Kodet
Příběh samurajů

Život a svět válečníků starého Japonska

V posledních dekádách se pojem samuraj stal jedním ze symbolů Japonska. Díky zpodobněním v mnoha filmech, knihách a komiksech se z válečníků starého Japonska staly skoro mýtické postavy obdařené nadlidskými schopnostmi. Realita však byla mnohdy jiná. Samuraj, jenž se objevuje v našich představách formovaných filmy Kurosawy Akiry, nebo seriálem Šógun inspirovaným stejnojmennou knihou Jamese Clavella, je tak dosti odlišný od svého reálného vzoru. Připravovaná publikace si klade za cíl vyvrátit některé pověsti, jež okolo samurajů vznikly a představit válečníky starého Japonska v jejich skutečné historické podobě.

Kniha se proto bude zabývat proměnou postavení samuraje v japonských dějinách, jeho zbraněmi, vzděláním, výcvikem, filosofickými představami a jeho pohledem na svět. Současně se bude věnovat rozvoji japonského vojenství, podobě samurajských armád, jejich
taktice i strategii a představí nejvýznamnější příběhy dějin japonských válečníků. Autor také hodlá analyzovat postavení samuraje v dnešní kultuře a historické paměti, která vytváří náš obraz dějin Země vycházejícího slunce. Kniha tak naváže na již vydanou publikaci Války samurajů, která shrnuje dějiny konfliktů ve starém Japonsku.

1. vyd., váz. s přebalem, formát 170x230, cca 600 stran
včetně ilustrací + barevná fotopříloha

VYJDE V ROCE 2018

Další informace o titulu zde

Emil Hruška
Příběh kata

Popravčí František Nenáhlo a jeho doba

Všechny známé nacistické zločince působící v protektorátu popravil po válce popravčí mistr František Nenáhlo. Zbavil života jak státního ministra K. H. Franka, tak zastupujícího říšského protektora Kurta Daluegeho, popravil náměstka pražského primátora Pfitznera a mnohé další. Nenáhlův život byl plný temných uliček i strastiplných zákoutí, jeho chování bylo mnohdy výstřední a přinášející nikoli příznivé následky. Jak se František Nenáhlo ke svému truchlivému řemeslu dostal? Jak jej vykonával a proč s ním skončil? Jaký byl jeho osud? Autor mimo jiné objevil popravčího příbuzné a podařilo se mu vytvořit plastický obraz této spektakulární, ale i zapomenuté osobnosti poválečné historie.

1. vyd., vázaná s přebalem, cca 200 stran + fotopříloha

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

Další informace o titulu zde

Roman Cílek
Eichmann - život, zločiny, útěk, dopadení

A proces, který změnil dějiny

V roce 2015 čtenáře velmi zaujala a v soutěži o Ceny Miroslava Ivanova byla oceněna kniha Romana Cílka Půjdu do pekla spokojen (Adolf Eichmann: životní dráha masového vraha), kterou Nakladatelství Epocha vydalo v edici Magnetka. Autor se však tomuto tématu i nadále věnoval a značně rozšířenou novou verzi své knihy obohatil zejména o strhující líčení přípravného řízení a pak vlastního jeruzalémského procesu s Eichmannem, jehož dramatický, pohnutý, obsahově hrůzný a četnými zvraty poznamenaný průběh (od dubna do prosince 1961), který Cílek sleduje téměř den po dni, nejenže se stal světovou senzací, ale svým dosahem významově přerostl samotný případ obžalovaného jedince a stal se názorovým přelomem a i nyní velmi aktuálním mementem v chápání totality a vyhlazovacích praktik. "Po soudu s Eichmannem, po jeho odsouzení a popravě svět nemohl nebýt jiný, než byl předtím. Ten nicotný zločinec, jehož jméno vyslovuji jen s odporem a přemáháním, proti své vůli vyburcoval značně již zlhostejněné svědomí světa," napsal o tom italský básník Primo Levi, který sám kdysi přežil Osvětim.

1. vyd., váz. s přeb., formát 145 x 205 mm, cca 240 stran + fotopříloha

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

Další informace o titulu zde

Tadeáš Hlavinka
Zrádci, prospěcháři, hochštapleři

Čeští novináři v područí hákového kříže

Poté, co v březnu roku 1939 vznikl Protektorát Čechy a Morava, chtěli nacisté ovládnout všechny oblasti českého veřejného života. Mezi ty klíčové patřil protektorátní tisk, který se stal nástrojem nacistické propagandy. Čeští novináři se ocitali v obtížném postavení. Jejich práce musela splňovat požadavky německých tiskových šéfů a byla kontrolována přísnou cenzurou. Novinář, který si chtěl zachovat své zaměstnání, riskoval na jedné straně nelibost nacistů, která mohla skončit i jeho smrtí, na druhé straně to, že se stane zrádcem a zkompromituje se v očích protinacisticky smýšlejícího českého obyvatelstva.

Připravovaná kniha představí dvě desítky novinářů, kteří se z různých důvodů rozhodli dát své pero do služeb nepříteli - od zlomených českých vlastenců přes přesvědčené fašisty a antisemity až k dobrodruhům a hochštaplerům, kteří se prostě chopili příležitosti. Vedle výrazných kolaborantských šéfredaktorů z takzvané „aktivistické sedmičky“, jako byli například Vladimír Krychtálek, Karel Lažnovský nebo Emanuel Vajtauer, se tak v publikaci objeví také udavač Rudolf Novák nebo podvodník Harry Jelínek. Kniha vypráví jejich životní příběhy a pátrá po okolnostech a osobních motivacích, které jednotlivé novináře přivedly až ke spolupráci se zločinným režimem.

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

Další informace o titulu zde

Jaroslav Kopecký (ed.)
NEPRAKTA

Obrazová monografie Jiřího Wintera (1924–2011), karikaturisty, výtvarníka a ilustrátora, zaujímajícího výrazné místo ve výtvarném umění druhé poloviny 20. století, především na poli kresleného humoru. Kniha ve velkém formátu prezentuje přes tisíc reprodukcí vtipů, ilustrací, grafik, skic a námětů, reklamních plakátů, letáků a účelových tisků z rozsáhlého celoživotního díla, od konce čtyřicátých let 20. století až do úmrtí v roce 2011. Věnuje se i teoretickému zařazení „fenoménu Neprakta“ do souvislostí společenských, historických a uměleckých. Zařazuje Winterovo dílo do kontextu doby a v několika odborných studiích popisuje vývoj české, resp. československé karikatury ve druhé polovině 20. století. Kniha je exkluzivní díky modernímu polygrafickému zpracování a reprodukování ve špičkové kvalitě. Podobná publikace nebyla dosud vydána, jedná se tedy o první v řadě „dokladů“ o výjimečném období, kdy se česká „karikatura“ měnila v „cartoons“.
Výjimečná publikace chce zpřístupnit široké čtenářské obci obsáhlé Winterovo dílo, zahrnující kromě všeobecně známého kresleného humoru též ilustrace populárně vědeckých publikací z oborů kynologie, chovatelství a pěstitelství, naučných textů lékařů a vědeckých pracovníků, ilustrační doprovod románů, především humoristické a dětské literatury, práce pro televizní vysílání, film i divadlo. Zároveň si klade za cíl osvětlit vlivy Winterových předchůdců a současníků na výtvarné dílo a působení jeho mimouměleckých zájmů na téměř šedesátileté publikování v novinách, časopisech a knihách domácí i zahraniční produkce. Ukázky jsou glosovány faktografickými údaji, úryvky z časopiseckých rozhovorů s J. Winterem a krátkými osobními vzpomínkami některých jeho přátel a spolupracovníků (Radim Uzel, Tomáš Prokůpek, Rané Janoštík…). Kniha je opatřena rejstříky: Životopisná data, Bibliografie, Výstavy, Seznam novinových rozhovorů a medailonků.

1. vydání, vázáno s přebalem, formát knižního bloku 280 x 290 mm, cca 600 celobarevných stran

DATUM VYDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO

Další informace o titulu zde