Řadit:
Strana:

V nabídce máme 4 knihy odpovídající(ch) Vašim požadavkům.

SKLADEM
250 Kč 188 DO KOŠÍKU
125 Kč NEDOSTUPNÉ
SLEVA
SKLADEM
159 Kč 10 DO KOŠÍKU
199 Kč NEDOSTUPNÉ
SKLADEM
Zředěný život
250 Kč 188

Soubor příspěvků v předložené kolektivní monografii představuje teoretické poznatky a osvědčené praktické postupy v interdisciplinární podpoře osob s progresivním neurodegenerativním a neurovývojovým onemocněním. Autoři přinášejí aktuální informace z relevantních výzkumů i sociálněvědní praxe, včetně praxe vzdělávací, na kterou je publikace zvláště zaměřena. Osvědčené návody pro práci s dětmi a mladými lidmi se zhoršující se úrovní kognitivních, smyslových, mentálních i motorických schopností v důsledku postupně invalidizující, nepříznivé diagnózy, které jsou zaměřeny na zachování kvality jejich života a kvality života jejich rodin, zachování vztahů s blízkými osobami a přiměřených kontaktů s okolní společností mohou přinést inspiraci nejen pracovníkům pomáhajících profesí, speciálním pedagogům, ošetřovatelům a asistentům těchto dětí a mladistvých. Osloví jistě i poradenské pracovníky a studenty vysokých škol.

Více Informací

Kolektivní monografie zahrnuje 16 odborných příspěvků představujících postupy a strategie řečového, somatického, taktilního a senzorického podněcování osob s omezením kognitivních, mentálních a senzoricko motorických schopností. Je určena pracovníkům speciálně pedagogických zařízení – škol pro těžce a kombinovaně postižené děti a žáky, rodičům a blízkým postižených osob, poradenským pracovníkům, osobním asistentům a asistentům pedagogů, studentům a zájemcům o práci v pomáhajících profesích.
Ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha vydala Somatopedická společnost, o.s.

Více Informací
SLEVA
SKLADEM

Podle statistik každý třetí občan naší země trpí rakovinou a myslíme, že se dá úspěšně tvrdit, že prakticky každý z nás s touto zákeřnou chorobou přišel do styku. Ve své rodině, mezi přáteli, ve svém okolí. Bohužel!
Pokud se existence zhoubného nádoru zjistí včas, medicína už je dnes na takové úrovni, že si s tím v naprosté většině případů dokáže poradit. Není-li tomu tak, je prakticky bezmocná. Jako v té známé anekdotě: „Přišel kostlivec k doktorovi. A doktor povídá: „To jdete brzy!“
A o tom právě je tato knížka.

Více Informací 94 %

Proč jsme my, lidé, „páni tvorstva a vrchol stvoření“, bezmocní před i těmi nejjednoduššími chorobami? Co když přece jen máme k dispozici nástroj a metodu k uchování zdraví, ale nevíme o tom?
Zdrojem odpovědi je SU JOK terapie, geniální léčebná disciplína korejského myslitele Park Jae Woo. Tato kniha obsahuje část jeho učení, jehož zvládnutím se lze naučit zvládat své choroby geniálně jednoduchou metodou – stimulací citlivých míst a bodů na lidské ruce. Ruka totiž ztělesňuje zmenšený model celého těla, kostry, svalů a všech orgánů. Stimulací nebo masáží citlivých bodů na ruce je vyvolávána léčebná vlna, která odstraní bolest z postižené části těla. Autor knihy je mezinárodně uznávaným odborníkem na tuto léčebnou disciplínu.

Více Informací

V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2020 , Nakladatelství Epocha s.r.o.