Řadit:
Strana:

V nabídce máme 2 knihy odpovídající(ch) Vašim požadavkům.

SKLADEM
0 Kč 0 NEDOSTUPNÉ
SKLADEM
0 Kč 0 NEDOSTUPNÉ
SKLADEM
Klecany I
0 Kč 0

Kniha Klecany. Raně středověká pohřebiště, Svazek I, představuje dlouho očekávaný publikační výsledek mnohaletého úsilí archeoložky Nadi Profantové při záchranných archeologických výzkumech v Klecanech u Prahy. Postupně se rozšiřující intravilán Klecan poskytl opakovaně možnost nahlédnout do raně středověkých dějin místa a vydal svédectví zejména o poh?ebních aktivitách dávných předků. Nálezy ze dvou rozsáhlých nekropolí odkrytých v katastru obce autorka podává přehledně formou katalogu a zároveň je erudovaně zapojuje do širších dobových regionálních i nadregionálních souvislostí. Výsledky archeologických výzkumů z první dekády 21. století doplňuje vyčerpávající rozbor starší archeologické evidence. Stranou autorčina zájmu nezůstalo ani klecanské hradiště. Kniha představuje podstatný příspěvek do mozaiky poznání jádra Čech v období etablování přemyslovské monarchie v 9.–11. století.

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Archeologického ústavu AV ČR.

Více Informací
SKLADEM
Klecany II
0 Kč 0

V tomto svazku dostali slovo specialisté: antropoložka, paleopatolog, paleogenetik, odborníci na technologie, zkoumající textil, konstrukce nožů či technologii výroby keramiky. Tak se čtenář dozví, že největší riziko úmrtí podstupovaly děti do 6 let nebo že se ženy z pohřebiště Klecany I na rozdíl od většiny soudobých pohřebišť dožívaly stejného průměrného věku jako muži. Zjistí, jaké závažné nemoci postihly tehdejší lidi. Odborník si pak může ověřit, že se závěry předchozího dílu opírají o kvalitně vyargumentované analýzy. Zároveň tento svazek obsahuje bohatou obrazovou - kresebnou i fotografickou dokumentaci.
Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Archeologického ústavu AV ČR.

Více Informací

V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2020 , Nakladatelství Epocha s.r.o.