Nakladatelství EPOCHANákupní košík

Obsah Vašeho košíku:
Košík je prázdný
ZOBRAZIT KOŠÍK

Vyhledávání

 

Kontakt

Nakladatelství EPOCHA s.r.o.
Kaprova 12/40, 110 00 Praha 1
tel: 224 810 353
nebo 734 130 356
e-mail: epocha@epocha.cz

Copyright © 2004-2019

Veškerý obsah
stránek je majetkem
Nakladatelství EPOCHA, s.r.o..
Optimalizováno
pro FF2, IE6 a IE7
Autor: Roman Kvasňa

Vydané tituly nakladatelství Epocha

Rychlý přechod do jiné kategorie:

Šárka Ledinská
Cesta mudrců

Cesta mudrců neboli Královská cesta je cestou, která nás vede k získání odpovědí na nejzákladnější otázky našeho života i života kolem nás, tedy k moudrosti, lásce i sebelásce. Její skutečné poznání či pochopení může dokonce dle našich předků otevřít člověku dveře k věčnosti. Je to cesta z prachu země ke slunci či zlatu. Díky ní se biblický Adam z prachu znovu dostává do ohnivého ráje, pohádkový hloupý Honza z pece s popelem či Popelka do zlatého zámku, opět hořící mytický pták Fénix (Ohnivák) z prachu – v Praze od Prašné brány do sluneční katedrály či zlatý zvon, popřípadě kalich, z temnoty země na povrch. Tato kniha je pozváním na onu fascinující cestu, již se s pomocí mapy, kterou nám naši předchůdci v mýtech, legendách, Bibli, pohádkách a ve staré Praze zanechali, vydáme hledat.

1. vyd., váz. s přeb., formát 145x205, 656 stran

Přečtěte si ukázku

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-080-2 EAN: 9788075570802
Cena: 499,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 374,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Giuseppe Maiello
Vampyrismus a Magia posthuma

Vampýr, upír či vlkodlak je bájná bytost, jež se živí krví, povětšině lidskou. Zmínky o něm se objevují v literárních textech již od starověku, jejich frekvence stoupá v období středověku a je spojována převážně se slovanskou mytologií a folklorem, nicméně fenomén vampyrismu se vyskytuje i v jiných a nejen evropských kulturách. Od 17. století se jím začínají zabývat úřední činitelé a badatelé a mezi nimi má výjimečné postavení olomoucký právník Karl Ferdinand Schertz, jenž v roce 1704 uveřejnil spisek nazvaný Magia posthuma. Po něm a zejména pak od 19. století se vampyrismus stal tématem řady vědeckých výzkumů a studií, k nimž se řadí i publikace Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy od kulturního antropologa G. Maiella. Ta již při svém prvním vydání v roce 2005 vyvolala značný zájem veřejnosti, byla rozebrána a nyní vychází v novém doplněném vydání, nadto obohacena o český překlad Schertzovy Magie, dlouho považované za ztracenou. G. Maiello popisuje vampyrismus v historickém kontextu, opírá se nejen o doklady lidové slovesnosti a literární citace, ale i o četná autentická svědectví a ověřené zprávy včetně archeologických nálezů, analyzuje je a interkulturálně porovnává. V rámci svého výkladu se věnuje i příbuzným fenoménům čarodějnictví a šamanismu a kriticky se vyrovnává s poznatky a argumenty minulých i soudobých badatelů.

1. vyd., váz. s přeb., formát 145x205, 264 stran

E-knihu ve formátech mobi, pdf a epub můžete zakoupit ZDE

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-177-1 EAN: 9788074251771
Cena: 279,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 209,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Milan Hes
Promluvili o zlu

Holocaust mezi dějinami a pamětí

Proč v současné době narůstá zájem o paměť, vzpomínky a vyprávění očitých svědků historických událostí? Lidé se vydávají na místa paměti, pátrají ve velkém po osudech svých předků. Čím je nárůst obliby fenoménu historické paměti způsoben?
Autor v knize „Promluvili o zlu“ předkládá zamyšlení nad vzájemným vztahem dějin a paměti. Práce však není jen teoretickou úvahou, ale také nevšední interpretací vzpomínek přeživších holocaustu. Stranou autorovy pozornosti nezůstává ani nabídka didaktické aplikace představovaného tématu.
Jak se u těch, kteří se štěstím unikli hrůzám nacistické genocidy, vyvíjelo zacházení s vlastními zážitky? Vyprávěli svědci hrůz svým blízkým o tom, co prožili? Nedali snad raději přednost mlčení nebo úmyslnému zapomnění? Historik a didaktik dějepisu Milan Hes označuje zkoumané roviny vzpomínek přeživších pojmem „metahistorie holocaustu“. Zážitek holocaustu pro přeživší neskončil spolu s osvobozením v roce 1945. V jejich paměti zůstal přítomen dále, stal se metahistorií, jež byla mnohdy stejně nesnesitelnou jako minulost sama.
Text publikace vychází z autorovy disertace, kterou úspěšně obhájil v červnu 2012 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. K vydání ji například doporučil přední slovenský odborník na dějiny holocaustu - PhDr. Ivan Kamenec, CSc.

1. vyd., váz. s přebalem, formát 145x205, 348 stran

E-knihu ve formátech mobi, pdf a epub můžete zakoupit ZDE

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-191-7 EAN: 9788074251917
Cena: 399,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 299,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Nikolaj Demjančuk
O povaze vědy: fenomenologie


Krizový vývoj kultury minulého století klade otázky, které nemají jednoznačnou odpověď. Edmund Husserl spatřuje příčinu krize Evropy ve ztrátě víry v tradiční hodnoty a těch kulturních institutů, které jsou jejím jednotným pramenem. Fenomenologie má být návratem ke kořenům evropského duchovního života, k původní filosofické a vědecké tradici. Nástrojem k tomu bylo překonání abstraktních pohledů na vědu, odhalení způsobu, jak se přiblížit reálné vědecké praxi, jež je spojena s vědou, uměním, řemesly, duchovním životem, evropskou filosofií. Výsledkem hledání fenomenologie je obrození evropské vědy a filosofie, obhajoba obnoveného obrazu vědy, který je alternativou k jiným modelům vědy. Kniha vystihuje klíčové problémy fenomenologické reflexe vědy.

Autor působí na Filosofické fakultě ZČU, kde přednáší kurzy zaměřené na epistemologii, filosofii a dějiny vědy, techniky, výchovy. Je autorem několika knižních publikací: Filosofie: kultura, věda, myšlení (1996), Filosofie a vědecké myšlení: Proměna obrazu vědy v analytické tradici (2002), Imre Lakatos a filosofie vědy (2005 spoluautor), Kapitoly z filosofie výchovy (2005 spoluautor), O povaze vědy: věda v kulturních kontextech (2010), O povaze vědy: novokantovství (2011 spoluautor).

Vydáno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Váz., formát 145x205, 152 stran

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-127-6 EAN: 9788074251276
Cena: 200,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 150,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Radim Kočandrle
Apeiron Anaximandra z Mílétu


Jedním z nejtemnějších termínů archaické filosofie je bezesporu to apeiron, „bezmezno“. Anaximandros z Mílétu tak měl podle tradice nazvat počátek a prvek všeho. Ačkoli byla otázka po počátku myslitelům archaické doby blízká, v obecném povědomí je poplatná až Aristotelovu pojetí příčin. Aristotelés přitom Anaximandra s to apeiron téměř nespojuje a dochované texty ukazují panující nejistotu v tom, co mělo představovat. Studie rozvádí, že samotný termín nemusí být autentický a upozorňuje na spojení fysis apeiros, „bezmezná přirozenost“, které mohlo vyjadřovat sílu a moc přírody vedoucí ke vzniku a zániku. Pokud Anaximandros vysvětloval vznik oddělováním protikladů, je možné, že to apeiron zastupovalo možnost každé diference, jako pozadí „jednoty protikladů“. Bezmezná síla přírody se přitom prolíná s časem, který vede až k uvážení vlivu východních tradic na Anaximandrovo myšlení.

Vydáno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.
1. vyd., vázané, 145x205 mm, 128 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-096-5 EAN: 9788074250965
Cena: 190,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 143,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Vanda Hájková, Iva Strnadová (ed.)
Zředěný život

Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění

Soubor příspěvků v předložené kolektivní monografii představuje teoretické poznatky a osvědčené praktické postupy v interdisciplinární podpoře osob s progresivním neurodegenerativním a neurovývojovým onemocněním. Autoři přinášejí aktuální informace z relevantních výzkumů i sociálněvědní praxe, včetně praxe vzdělávací, na kterou je publikace zvláště zaměřena. Osvědčené návody pro práci s dětmi a mladými lidmi se zhoršující se úrovní kognitivních, smyslových, mentálních i motorických schopností v důsledku postupně invalidizující, nepříznivé diagnózy, které jsou zaměřeny na zachování kvality jejich života a kvality života jejich rodin, zachování vztahů s blízkými osobami a přiměřených kontaktů s okolní společností mohou přinést inspiraci nejen pracovníkům pomáhajících profesí, speciálním pedagogům, ošetřovatelům a asistentům těchto dětí a mladistvých. Osloví jistě i poradenské pracovníky a studenty vysokých škol.

1. vyd., váz., formát 130x200, cca 200 stran
Ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha vydala Somatopedická společnost, o.s.

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-904464-1-0 EAN: 9788090446410
Cena: 250,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 188,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Vanda Hájková (ed.) a kol.
Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením

!!! V nakladatelství V Y P R O D Á N O !!!

Kolektivní monografie zahrnuje 16 odborných příspěvků představujících postupy a strategie řečového, somatického, taktilního a senzorického podněcování osob s omezením kognitivních, mentálních a senzoricko motorických schopností. Je určena pracovníkům speciálně pedagogických zařízení – škol pro těžce a kombinovaně postižené děti a žáky, rodičům a blízkým postižených osob, poradenským pracovníkům, osobním asistentům a asistentům pedagogů, studentům a zájemcům o práci v pomáhajících profesích.
Ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha vydala Somatopedická společnost, o.s., na knižní trh dodává Nakl. Epocha.

1. vyd., brož., formát 145x205, 160 stran

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-904464-0-3 EAN: 9788090446403
Cena: 125,- Kč

Vlasta Cabanová
Tvorba obsahu vzdelania v regionalisticky orientovaných školách


1. vyd., brož.,formát 130x200, rozsah 168 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 80-86328-69-4 EAN: 9788086328690

Martin Profant
Myslet uprostřed dějin – K pojetí dějin a dějinnosti ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera

Kniha se zabývá výkladem jednoho z nejpronikavějších filosofů dvacátého století, Ernsta Cassirera, o tom, co jsou to dějiny a proč mají takový význam pro moderního člověka. Mohou být dějiny vědecké a jestli ano, je jejich "vědeckost" jiná než vědeckost přírodních věd? Jak zřetelná a potřebná je hranice mezi dějinami a uměním? A proč potřebuje člověk žít v čase dějin, aby dokázal žít pospolu s druhými lidmi?
1. vyd., váz., formát 145x205, 208 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-093-4 EAN: 9788074250934
Cena: 259,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 194,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Naďa Profantová (ed.) a kol.
Raně středověká pohřebiště v Klecanech sv.II

V tomto svazku dostali slovo specialisté : antropoložka, paleopatolog, paleogenetik, odborníci na technologie, zkoumající textil, konstrukce nožů či technologii výroby keramiky. Tak se čtenář dozví, že největší riziko úmrtí podstupovaly děti do 6 let nebo že se ženy z pohřebiště Klecany I na rozdíl od většiny soudobých pohřebišť dožívaly stejného průměrného věku jako muži. Zjistí, jaké závažné nemoci postihly tehdejší lidi. Odborník si pak může ověřit, že se závěry předchozího dílu opírají o kvalitně vyargumentované analýzy. Zároveň tento svazek obsahuje bohatou obrazovou - kresebnou i fotografickou dokumentaci.

Váz., formát 210x297, cca 200 stran včetně barevných i černobílých ilustrací a fotografií
Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Archeologického ústavu AV ČR
Další informace o titulu zde

Jana Černá a kol.
Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků

Tzv. černá legenda (leyenda negra) negativně ovlivnila hodnocení španělské (nejen) renesanční filosofie a vědy. V jejím důsledku bylo španělské renesanční vedení přehlíženo, negováno či zpochybňováno; myšlení filosofické bylo zpravidla redukováno pouze na tzv. druhou scholastiku a renesanční mysticismus. Přestože takové postoje a názory jsou prokazatelně mylné, černá legenda dodnes negativně ovlivňuje hodnocení španělské kultury a jejího významu v dějinách.
Tato kolektivní monografie má jednak přispět k objasnění příčin vzniku černé legendy a přinést kritickou reflexi jejích důsledků a zároveň má za cíl analyzovat specifika španělského vědeckého, filosofického a kulturního prostředí 16. století, a to zejména ve vztahu k problematice objevování a poznávání Nového světa.

Vydáno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Váz., formát 145x205, 168 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-088-0 EAN: 9788026100638
Cena: 230,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 173,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Demjančuk, Profant, Podhajský
O povaze vědy: Novokantovství

Ve vývoji filosofie minulých dvou století měly rozhodující význam otázky:
Co to vlastně je vědecké poznání?
Jak souvisí naše poznání a lidská svoboda?
Jsou historie, literární vědy anebo sociologie vědami anebo náležejí spíše k uměleckému vyprávění o světě a našem místě v něm?
Novokantovští filosofové si tyto otázky kladli v druhé polovině 19. století a učinili z nich centrální téma dobového filosofického bádání. Čtenáře možná překvapí, jak aktuální jsou odpovědi, které na otázku po povaze vědy dával tento, dnes již téměř zapomenutý filosofický směr.

Vydáno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Váz., formát 145x205, 160 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-067-5 EAN: 9788074250675
Cena: 200,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 150,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Martina Kastnerová
Shakespeare a teorie interpretace

Hledání adekvátního interpretačního přístupu

Záměrem monografie je poskytnout souhrnný přehled teorií interpretace, jejichž tématem bývá Shakespeare, resp. renesanční literatura, přičemž se s ohledem na rozsah problematiky zaměřuje na koncepce současné, vytvářející konfrontační rámec vybízející ke komparaci a analýze.
Nekončí se však konstatací neslučitelnosti interpretačních postupů, které se navzájem vyvracejí; nýbrž se ukazuje, že i postupy, jež zastřešují odlišná teoretická zázemí, mohou na základě oboustranné diskuse tříbit to, co bude možno nazvat metodou interpretace Shakespearova díla. Hovoří-li se v titulu o hledání adekvátního interpretačního přístupu, důraz je kladen zejména na slovo „hledání“, kterým by měla být naznačena neukončenost procesu, jímž se bude monografie ubírat. A zmiňuje-li se charakteristika „adekvátní“, pak neaspiruje na to býti metodou jedinou a obecně aplikovatelnou, nýbrž postupem, jenž může probíhat po variabilních cestách a ukazuje se být funkčním pro daný okruh zkoumání, kterým je v tomto případě Shakespearovo dílo.

Vydáno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Váz., formát 145x205, 188 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-126-9 EAN: 9788026100645
Cena: 240,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 180,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Dagmar Demjančuková
Filosofie kultury Borise Vyšeslavceva

Jméno Borise Vyšeslavceva (1877-1954) je českému čtenáři známé nedlouho, ač je tento filosof dnes považován za „jednu z nejzářivějších hvězd v plejádě ruských náboženských filosofů“. Vystudoval práva a přednášel na Moskevské univerzitě dějiny politických učení, přitáhla ho však filosofie. Byl dialektikem platónsko-hegelovského zaměření, představitel novokantovství. Po roce 1922 byl vypovězen ze země, pobýval pak v Berlíně, kde se seznámil s C. G. Jungem, poté v Paříži a v závěru života se usadil v Ženevě. Ideově a eticky zformován v bouřlivé době závažných společenských konfliktů a zásadních přeměn, soustředil svou pozornost na problematiku mravní odpovědnosti za osudy humanistických hodnot a na krizi kultury, chápanou jako vyjádření vztahu člověka ke světu, přírodě, víře, vědě, technice a umění. Mgr. Dagmar Demjančuková ze Západočeské univerzity v Plzni se podjala nelehkého úkolu: přiblížit svou studií principy a stěžejní myšlenky Vyšeslavcevovy filosofie a souběžně analyzovat duchovní kvas v Rusku 20. století a vztah ruské inteligence k evropské kultuře.

Vydáno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Váz., formát 145x205, 112 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-125-2 EAN: 9788074251252
Cena: 180,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 135,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Stanislav Stark
Vybrané osobnosti českého filosofického myšlení

!!! V nakladatelství V Y P R O D Á N O !!!
Dějiny filosofie sestávají z řady zvučných jmen, odvíjející se již od dob antiky. S rozmachem křesťanství a rozvojem církevní vzdělanosti pronikají filosofické myšlenky i do českého prostředí a zakořeňují v něm zprvu jako součást výuky především na půdě Karlovy univerzity. Od 14. století se pak rozvíjí tradice samostatného filosofického myšlení, jež opřeno o základy evropské dospělo v dílech řady myslitelů vzešlých z českého živlu k originálním koncepcím, jež se plodně vřadily do myšlení světového. Publikace PhDr. Stanislava Starka, CSc. ze Západočeské univerzity v Plzni mapuje vývoj filosofického myšlení v českých zemích a demonstruje je na klíčových osobnostech, jež svým dílem spoluvytvářely kulturní identitu českého národa a významně přispěly k jeho duchovní emancipaci. Autor zvolil jména Jan Hus, Petr Chelčický, Jan Amos Komenský, Bernard Bolzano, Augustin Smetana, T. G. Masaryk, Ladislav Klíma, Emanuel Rádl, Jan Patočka, J. L. Fischer, Jan Mukařovský, Karel Kosík, Milan Machovec, Egon Bondy, Ladislav Hejdánek, Erazim Kohák,Václav Bělohradský. Na jejich osudech a především na rozboru jejich učení a myšlenek podává přehled dějin českého filosofického myšlení na pozadí světového vývoje.

Vydáno ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.
Váz., formát 145x205, 120 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-128-3 EAN: 9788074251283
Cena: 180,- Kč

kolektiv autorů
Civilia 2-1

Revue pro oborovou didaktiku společenských věd

Odborná revue pro oborovou didaktiku společenských věd je odborný časopis, jehož příspěvky procházejí náročným recenzním řízením. Jsou v něm publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filozofie, etiky, historie a politologie) a také z oborové didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.
Ročník 2, číslo 1
Étos a idea univerzity – Josef Jemelka
Etická dimenze historického vědomí – podněty pro oborovou didaktiku – Denisa Labischová
Etika vědecké práce – Zdeněk Novotný
Mohou za nás vybojovat politické boje děti na školním dvoře – Martin Profant

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde

kolektiv autorů
Civilia 2-2

Revue pro oborovou didaktiku společenských věd

Odborná revue pro oborovou didaktiku společenských věd je odborný časopis, jehož příspěvky procházejí náročným recenzním řízením. Jsou v něm publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filozofie, etiky, historie a politologie) a také z oborové didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.
Ročník 2, číslo 2
Participační formy demokracie v integrovaném světě – Tomáš Jarmara
Menšinové politické strany v Československu 1918–1938 – Pavel Krákora
Evropanské vzdělávání – jednoduché otázky bez snadných odpovědí – František Mezihorák
Studium filosofie je studium kultury – Zdeněk Novotný

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde

kolektiv autorů
Civilia 3-1

Odborná revue pro didaktiku společenských věd

Odborný časopis, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.
Ročník 3, číslo 1
Historický vývoj občanství: diferencované občanství - Tomáš Jarmara
Globalizace a regionalismus z evropského a českého
pohledu
- David Hampl
Adult education and regionalism - Erika Juhász
Vladimíra Dvořáková: Rozkládání státu (recenze) - Pavel Krákora

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde

kolektiv autorů
Civilia 3-2

Odborná revue pro didaktiku společenských věd

Odborný časopis, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.
Ročník 3, číslo 2
Participační demokracie a politické strany Nové levice - Tomáš Jarmara
Česká rezistence v období nacistické okupace –
občanský, demokratický či národní odboj?
- Pavel Kopeček
Globálne vzdelávanie v kontexte kurikula súčasnej školy - Dáša Vargová
Josef März a kol. Brána školního dějepisu otevřená
(recenze) - Denisa Labischová

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde

kolektiv autorů
Civilia 4-2

Revue pro oborovou didaktiku společenských věd

Odborná revue pro oborovou didaktiku společenských věd je odborný časopis, jehož příspěvky procházejí náročným recenzním řízením. Jsou v něm publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filozofie, etiky, historie a politologie) a také z oborové didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.
Ročník 4, číslo 2
Češi, Slováci a jejich sousedství: Identita - Stereotyp - Historické vědomí - Denisa Labischová
Česká a slovenská demokracie 20 let poté aneb teorie modernizace - Lukáš Valeš
Looking back from the medium term - the European Capitol of Culture project of Pécs, as shown by public opinion polls - Zoltán Koltai
Český a slovenský rozvod - Miroslav Tomeček

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde

Multikultura a výchova k občanství

Sborník jako celek i jednotliví autoři (Luboš Bělka, Jan Keller, Valtr Komárek, Petr Sak a další) přispívají k diskusi o filozofické, sociologické, ekonomické, politologické a pedagogické reflexi vztahu multikulturní výchovy a výchovy k občanství. Reagují na požadavky praxe odrážející se v občanské společnosti a vnímání evropské a národní identity. Vedle odborných článků vycházejících z realizovaných výzkumů můžeme nalézt příspěvky přehledového charakteru i metodické náměty k výuce. Tvůrci příspěvků do nich promítají svá osobní stanoviska odmítající lhostejný a moralizující přístup k závažným multikulturním tématům dneška.
1. vyd., měkká vazba, formát 145x205, 272 stran

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-87027-37-0 EAN: 9788087027370