Nakladatelství EPOCHANákupní košík

Obsah Vašeho košíku:
Košík je prázdný
ZOBRAZIT KOŠÍK

Vyhledávání

 

Kontakt

Nakladatelství EPOCHA s.r.o.
Kaprova 12/40, 110 00 Praha 1
tel: 224 810 353
nebo 734 130 356
e-mail: epocha@epocha.cz

Copyright © 2004-2019

Veškerý obsah
stránek je majetkem
Nakladatelství EPOCHA, s.r.o..
Optimalizováno
pro FF2, IE6 a IE7
Autor: Roman Kvasňa

Vydané tituly nakladatelství Epocha

Rychlý přechod do jiné kategorie:

Tomáš Hubálek a kol.
Aktivizační metody v etické výchově


Publikace Aktivizační metody v etické výchově reflektuje současný společenský zájem o téma etické výchovy a reaguje na situaci, která panuje v edukační praxi v souvislosti s aktualizací klíčových kurikulárních dokumentů vzdělávacího systému České republiky. Její vznik je aktuální zejména proto, že do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání byl přidán doplňující vzdělávací obor Etická výchova, a vyvstala tedy poptávka po odborných a výukových textech, které by umožnily převést teoretické postuláty do výukové praxe. Její obsah lze využít jak v hodinách etické výchovy, tak i v hodinách věnovaným jiným předmětům. Jednotlivé popsané metody a aktivity jsou přitom rozděleny podle jednotlivých témat vzdělávacího oboru Etická výchova a jsou k nim vždy uvedena i příslušná průřezová témata a klíčové kompetence, které
by si měli žáci osvojit.

31. svazek edice Erudica
1. vyd., vázaná, formát 130x200, 96 stran

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-109-0 EAN: 9788075571090

Dagmar Demjančuková, Stanislav Stark
Proměny paradigmatu výchovy

Publikace představuje základní etapy vývoje filosofických přístupů k výchově a vzdělávání. Práce není vyčerpávajícím přehledem tohoto vývoje. Volba antických, středověkých, renesančních, novověkých a moderních autorů byla podřízena hledání a výkladu alternativních modelů, idejí, koncepcí, které promlouvají do dějin naší doby. Je to důležité proto, že dnešní svět je globální školou, která „likviduje“ tradiční hodnoty evropské kultury, směřuje ke kulturní otevřenosti s jejími přínosy i záludnostmi. Práce předjímá střety a zápasy na poli výchovy příštích dnů, nabízí z evropské tradice to, co umožní řešení současných i budoucích problémů. Autoři se obracejí ke studiu proměny filosofických modelů výchovy, aby ukázali bohatství a kontinuitu evropské výchovné a vzdělávací tradice, její hodnoty, ideály a standardy.

29. svazek edice Erudica
1. vyd., vázaná, formát 130x200, 376 stran

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-100-7 EAN: 9788075571007

Pavel Krákora, Gabriela Cingelová
Tak trochu jiné soudobé dějiny

Cílem publikace, doplněné rozšířenou elektronickou verzí s multimediálními a interaktivními nástroji, je podat ucelenější přehled týkající se role a pozice soudobých dějin v kurikulu dějepisu, a to včetně různých možností jejich výuky. V daném ohledu proto může, resp. měla by, posloužit učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů jako zdroj odborných informací a námětů pro jejich pedagogické působení.

28. svazek edice Erudica
1. vyd., vázaná, formát 130x200, 80 stran

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-048-2 EAN: 9788075570482

Pavel Krákora
Vývoj samosprávy v Přerově v letech 1861–1914 a fenomén školství

Cílem publikace Vývoj samosprávy v Přerově v letech 1861–1914 a fenomén školství je postihnout aktivity dvou nejvýznamnějších politických stran v Přerově druhé poloviny 19. a počátku 20. století – tj. staročechů a mladočechů, a to na pozadí vývoje zdejší samosprávy. Přerov reprezentoval jednu z mála městských entit na Moravě, kde v komunální politice od počátku obnovení konstitučního života v habsburské monarchii v únoru roku 1861 dominovaly české politické strany. Tato skutečnost rovněž výrazně ovlivnila podobu zdejšího školství, jehož formování, struktuře a proměnám je v kontextu činnosti přerovské samosprávy v publikaci věnována dílčí pozornost.

27. svazek edice Erudica
1. vyd., vázaná, formát 130x200, 264 stran

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-047-5 EAN: 9788075570475

Lucia Drotárová
Možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií


Vysokých škôl a vysokoškolských študentov je čím ďalej, tým viac – ale publikácií z oblasti vysokoškolskej pedagogiky je stále málo. Ešte menej je tých, kde sa uvádzajú konkrétne postupy, návody i skúsenosti pedagógov z praxe.
Predkladaná publikácia analyzuje rôzne možnosti sociálnopsychologickej podpory rozvoja osobnosti študentov pomáhajúcich profesií a spôsoby, ako tieto zásahy exaktne merať. Text je ilustrovaný nielen výsledkami prieskumov a praktickými skúsenosťami autorky, ale i podrobne rozpracovanými metodickými listami cvičení, ktoré uvítajú hlavne začínajúci vysokoškolskí (ale pravdepodobne i stredoškolskí) učitelia.

26. svazek edice Erudica
1. vyd., vázaná, formát 130x200, 224 stran

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7557-003-1 EAN: 9788075570031
Cena: 249,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 187,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Pavel Kopeček
Cílem byla svoboda

!!! V nakladatelství V Y P R O D Á N O !!!
Odbojové hnutí na Přerovsku a Hranicku v období nacistické okupace v letech 1939-1945

Kniha souhrnným a vyčerpávajícím způsobem zpracovává téma protifašistického odboje v letech 1939–1945 na Přerovsku a Hranicku, a to v  kontextu historického vývoje těchto regionů a vývoje českých zemí v období nacistické okupace. Je určena odborným i laickým čtenářům se zájmem o historii druhé světové války, dějiny protifašistického odboje i dějiny konkrétních měst a obcí, které jsou v textu podrobněji zmíněny.

25. svazek edice Erudica
1. vyd., váz. s přebalem, formát knižního bloku 130 x 200, 344 stran včetně ilustrací

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-285-3 EAN: 9788074252853
Cena: 299,- Kč

Pavel Krákora a kol.
Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích

Publikace Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích prezentuje jednotlivé mezníky moderní české historie počínaje rokem 1939 v poněkud netradičním pojetí – tj. ve světle jejich soudobé interpretace v různých typech médií. Navzdory skutečnosti, že vzhledem k charakteru sledovaného období (éra nacistické okupace a po krátkém intermezzu relativně demokratického vývoje let 1945–1948 následující éra mocenského monopolu komunistické strany) je nezbytné k dobovým informačním zdrojům zachovávat kritický odstup, se autorský kolektiv pokusil vytvořit pokud možno co nejplastičtější pohled na „moderní české mediální dějiny“ s přesahem do současnosti. Do textu jsou rovněž v přiměřeném rozsahu zakomponovány politologické a právní aspekty sledované problematiky.

1. vyd., vázané, formát 130x200, 200 stran
24. svazek v edici
Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-242-6 EAN: 9788074252426

Pavel Kopeček a kol.
Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství

Cílem publikace Společenskovědní aspekty fenoménu vyrovnání s minulostí v kontextu výchovy k občanství je napomoci alespoň k dílčímu rozšíření obzorů nebo získání nových podnětů z oblasti soudobých dějin a občanského vzdělávání, a to nejen v případě učitelů, respektive studentů společenskovědních předmětů na všech typech škol, ale i všech těch, kteří se o danou problematiku z jakéhokoli důvodu zajímají. Měla by napomoci k lepší orientaci v  konkrétních otázkách, které jsou s fenoménem „vyrovnání se s minulostí“ spjaty.

Váz., formát 130x200, 248 stran
Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-203-7 EAN: 9788074252037

Zdenka Nováková a kol.
Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1918 se zřetelem na oblast školství

Publikace Státní správa a samospráva v českých zemích po roce 1918 se zřetelem na oblast školství rámcově pojímá vývoj státní správy a samosprávy ve vztahu k území nynější České republiky s přesahy k sousednímu Slovensku a také Polsku. Stěžejní část představuje chronologický výčet nejdůležitějších momentů a reforem, které se ve vývoji státní správy a samosprávy odehrály od vzniku Československa na sklonku října 1918 až po zformování současné podoby krajské samosprávy v České republice k roku 2000.

1. vyd., vázané, formát 130x200, 168 stran
23. svazek v edici

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-241-9 EAN: 9788074252419

Lucie Drotárová, Nikolaj Demjančuk
Vzdělání a extremismus

Extremismus jako vzdělávací riziko. Organizovaná intolerance. Jak se dělá a jak se čte extremistický text? Protipředsudková cvičení. Vyprávění o nebohém drakovi a hodné ježibabě.
Extremista není jako my, je jiný, je to nepřítel, vůči kterému se můžeme semknout, svou jinakostí nám umožňuje, abychom zároveň s odmítáním toho, co dělá on, odhalovali to, co děláme my, co nás spojuje do jedné pospolitosti. Protože je extremista tak zásadně jiný, můžeme ho vytalčit buď vůbec z našeho světa, anebo alespoň na okraj našeho světa, za hranice, za kterými ho dokážou víceméně úspěšně střežit policie, tajné služby, výchovné instituce a občanská domobrana. Jenže tento obraz extremisty je falešný. Máloco je tak odpudivé a odporné jako rasové násilí, ale přesto neplatí, že bychom o extremistech mohli říkat: "Nejsme jako oni". Jsme jako oni či přesněji, oni jsou jako my. Jsou to naše děti, anebo, pokud mluvíme o oblasti vzdělávání, naši žáci či studenti.
Neprodejný titul
1. vyd., formát 130x200, 128 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 80-86328-83-x EAN: 9788086328836

Věra Jirásková
Multikulturní výchova

Předsudky a stereotypy
Průřezové téma RVP "Multikulurní výchova" klade na učitele nároky, z nichž vyplývají především tyto otázky: Jak efektivní začelnit multikulturalismus do výchovně-vzdělávacího procesu? Jaké metodicko-didaktické strategie zvolit, aby vědomostní kognicí nebyl potlačen výchovný aspekt či naopak, aby problém mulitkulturalismu nebyl redukován na pouhou deskripci provázející výchovu k toleranci, úctě a respektu k jinakosti? Co jsou klíčové kompetence v multikulturní výchově a jak je efektivně naplňovat? Jak uskutečňovat multikulturní výchovu interaktivním způsobem a v mezipředmětových vztazích? Na tyto a další otázky nabízí autorka odpovědi a především inspiraci a obsahovou i metodiko-didaktickou pomoc učitelům v jejich náročném úkolu zvládnout v této oblasti současný stav, jež je typizován jistým chaotickým přístupem k multikulturní výchově.
Neprodejný titul
1. vyd., vázané, formát 130x200, 128 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 80-87027-31-0 EAN: 9788087027318

Pavel Krákora a kol.
Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství

Publikace reflektuje frekventovaná témata, s nimiž se lze setkat v rámci výuky společenských věd a historie a je na ně nutno brát zvláštní zřetel – občanská společnost a její současná podoba, problematika vnímání, resp. prezentace soudobých dějin, interkulturality, globalizace a jejích dopadů, role politických stran v demokratickém systému vládnutí ad. Od pedagoga vyžadují jak odborné znalosti v daném oboru, tak i schopnost objektivně a nestranně prezentovat žákům pohledy na závažné problémy spjaté s dnešní společností s tím, že tato publikace má napomoci k lepší orientaci a postižení konkrétních otázek.

Učitele a učitelky trápí stav společnosti, která jim poskytuje jen malou oporu pro jejich snažení. V tomto ohledu nevidí velkou změnu oproti době před rokem 1989. Navíc je znepokojují nové, dříve nepoznané situace, které přinesl až dnešní kapitalismus. Trápí je situace dětí, které v jejich očích odnášejí společenskou transformaci – přišly o dětství i o rodiče. Mnozí učitelé s nostalgií vzpomínají na, podle nich lepší, vztahy na školách před rokem 1989. V kontrastu k dnešnímu individualismu v této souvislosti připomínají především řadu kolektivních volnočasových aktivit. Je však třeba dodat, že tomu tak rozhodně není na všech školách a že záleží na mnoha proměnných, nejčastěji v ose: učitelé – vedení škol – žactvo/studující – rodiče, jak je míra individualismu hodnocena. Miroslav Vaněk

Váz., formát 130x200, 200 stran.
Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-167-2 EAN: 9788074251672

Pavel Krákora, Pavel Kopeček
Dějiny Československa 1918–1992

Studijní opora Dějiny Československa 1918–1992 je určena pro vysokoškolské studenty společenskovědních oborů. Jedná se o přehledné zachycení dějin Československa od jeho vzniku až do rozpadu československé federace v roce 1992 s tím, že pro komplexnost je zachycena historie samostatné České republiky do roku 2010. Pozornost je rovněž věnována hospodářským a kulturním aspektům dějin Československa.
1. vyd., váz., formát 130x200, 56 stran
Neprodejný titul - vydáno pro interní potřebu UP Olomouc
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-080-4 EAN: 9788074250804

Pavel Krákora a kol.
Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu

Kolektivní monografie přibližuje téma multikulturality a kulturní rozmanitosti, a to především v rovině historické a geografické. Odpovídající prostor je v této souvislosti věnován pedagogicko-didaktickým hlediskům, která hrají významnou roli při utváření a formování názorů a postojů mladé generace k problematice národnostních a etnických menšin.
1. vyd., váz., formát 130x200, 128 stran
Neprodejný titul - vydáno pro interní potřebu UP Olomouc
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-079-8 EAN: 9788074250798

Pavel Krákora a kol.
Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce historie

- Potřebujeme černobílý výklad historie?
- Nenahraditelná úloha učitele ve výuce dějin
- Evropská dimenze dějepisu a občanského vzdělávání
- Využití orální historie v hodinách dějepisu v primárním vzdělávání
- Regionální dějiny jako součást výuky soudobých dějin

Moderní dějiny, multikulturalita, národní identita jsou témata, u nichž nezřídka dochází k vzájemnému prolínání. Je také zřejmé, že v současnosti patří k tématům často diskutovaným a mnohdy účelově interpretovaným. V mnoha případech lze vysledovat zřetelnou tendenci k tzv. „černobílému“ vnímání problémů a jejich následné interpretaci bez potřebné znalosti věci, tedy jen na základě stereotypního vnímání skutečnosti, předsudků či na základě emocí...

Váz., formát 130x200, 152 stran.
Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP
Další informace o titulu zde

Pavel Krákora a kol.
Svobodné volby v Československu 1990 – Referendum o dalším směřování státu a společnosti

Publikace přibližuje čtenářům v širším kontextu události v Československu na přelomu 80. 90. let, mezi něž bezesporu patří svobodné volby z června 1990. Tyto bývají mnohdy označovány ajdektivem „zakladatelské“, což má vyjádřit jejich význam pro formování obnovené paralamentní demokracie, která měla symbolicky navazovat na období první „masarykovské“ československé republiky let 1918–1938. Autorský kolektiv ve dvou hlavních tematických celcích postihuje politologické a historické aspekty červnových voleb roku 1990, úvodní část je věnována reflexi z pohledu aktérů tehdejšího dění, v závěru jsou nastíněny pedagogicko-didaktické aspekty, které se váží k problematice voleb, jejich významu a důležitosti pro fungování demokracie a občanské společnosti.
1. vyd., váz., formát 130x200, 336 stran
Neprodejný titul - vydáno pro interní potřebu UP Olomouc
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-078-1 EAN: 9788074250781

Pavel Machač a Radek Skarnitzl
Fonetická segmentace hlásek

Tato kniha představuje pravidla pro manuální segmentaci řečového signálu na základě akustických, artikulačních a percepčních rysů hlásek. Postupně se zabývá přechody mezi různými typy standardně i nestandardně vyslovených hlásek, především pomocí vizuálních informací ve spektrogramu a oscilogramu. Cílem je jednotná segmentace fonetických korpusů založená na foneticky podložených a snadno aplikovatelných pravidlech.
Kniha je určena pro kohokoli, kdo se zabývá lidskou řečí, ať už se jedná o fonetiky, řečové inženýry nebo psycholingvisty. Proto je předpokládána znalost jen zcela elementárních konceptů jako „co zobrazuje spektrogram“ nebo „co je to formant“.
Kniha vychází v české a anglické jazykové mutaci.
1. vyd., váz., formát 130x200, 152 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-031-6 EAN: 9788074250316
Cena: 199,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 149,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Pavel Machač & Radek Skarnitzl
Principles of Phonetic Segmentation

This book presents guidelines for manual segmentation of the speech signal based on acoustic, articulatory, and perceptual features of speechsounds. It deals with transitions between various types of speechsounds pronounced both canonically and in a non-standard way, mostly exploiting visual information in the spectrogram and in the waveform. The objective is to provide for uniform segmentation of phonetic corpora based on phonetically motivated and easily applicable rules.
The book is designed for anyone working with human speech, whether it is phoneticians, speech technologists, or psycholinguists. That is why prior knowledge of only very elementary concepts is assumed, like “what does the spectrogram show” or “what is the formant”.
The book is out in Czech and English language.
Edition Erudica, Volume 14.
First Edition, hardcover, size 130x200, 152 pages, € 11,90
English-speaking customers: If you are unable to use the Czech shopping cart, please order at www-objednavky@epocha.cz
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-032-3 EAN: 9788074250323
Cena: 299,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 224,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Radek Skarnitzl
Znělostní kontrast nejen v češtině

Tato kniha se zabývá jevem, který je označován jako znělost a který od sebe odlišuje dvojice hlásek jako [p]-[b] či [s]-[z]. Z pohledu na tabulku konsonantů IPA by se mohlo zdát, že znělostní kontrast je triviální záležitostí binární povahy, která odpovídá prostému „zapojení“ či „odpojení“ činnosti hlasivek. Jedním z cílů knihy je ukázat, že znělost je ve skutečnosti dosti složitým jevem. Teoretická část představuje anatomické, aerodynamické, fonologické i fonetické aspekty znělosti. Empirická část práce se z různých hledisek – akustického, artikulačního i fonologického – zabývá konkrétními projevy znělosti v češtině.
Kniha Znělostní kontrast nejen v češtině je primárně určena české fonetické a lingvistické veřejnosti, včetně studentů lingvistických oborů, ale také každému, kdo rád odhaluje taje lidské řeči. Právě znělost totiž jeden z takových tajů představuje.
19. svazek Edice Erudica.
1. vyd., váz., formát 145x205
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-113-9 EAN: 9788074251139
Cena: 250,- Kč, cena při nákupu přes eshop: 188,- Na každý nákup automaticky získáváte 25% slevu.
Více informací naleznete v sekci Košík nebo Dodací podmínky.


PŘIDAT DO KOŠÍKU

Antonín Staněk
Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství

Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie
Publikace je druhým komplexním výstupem z projektu podpořeného GA ČR, kterým se celý výzkumný projekt završuje.
V letech 2009–2010 se na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil výzkum pod názvem Konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství. Uskutečnil se jako hlavní součást grantového projektu nazvaného „Konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie“ podpořeného Grantovou agenturou České republiky jako postdoktorandský projekt pod č. GP406/09/P126. Výzkum byl zaměřený na deskripci procesu konstrukce profesní identity u učitele výchovy k občanství na nižším sekundárním stupni vzdělávání (ISCED 2). Základním cílem výzkumu bylo vedle již zmiňovaného popisu konstrukce profesní identity identifikovat akcelerátory determinující růst jeho profesní kariéry. Výzkum se v této souvislosti zaměřoval i na didaktické znalosti obsahu coby proměnný znak lišící se svou kvalitou v jednotlivých fázích profesního vývoje učitele.
1. vyd., váz., formát 130x200, 128 stran
Neprodejný titul - vydáno pro interní potřebu UP Olomouc
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-086-6 EAN: 9788074250866

Antonín Staněk
Výchova k občanství v současné škole: Profesní identita učitele výchovy k občanství

Kniha je prvním komplexním výstupem z projektu podpořeného GA ČR GP406/09/P126 „Kvalitativní výzkum konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie“. Je určena odborníkům, tj. pedagogům, učitelům všech stupňů, zejména však studentům učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Poučení může kniha přinést i zájemcům z řad veřejnosti. Publikace je i příspěvkem k rozvoji oborové didaktiky občanského a společenskovědního základu a v jejím rácmi i teorie učitelské profese (pedeutologie).
1. vyd., váz., formát 130x200, 136 stran
Neprodejný titul - vydáno pro interní potřebu UP Olomouc
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-7425-082-8 EAN: 9788074250828

Charles Taylor
Zkoumání politiky uznání

(Multikulturalismus)
Esej "Politika uznání" z pera vynikajícího kanadského filosofa Charlese Taylora se stal východiskem jedné z nejzajímavějších debat o politice a strategii multikulturalismu. Jak daleko by mělo jít naše uznávání kolektivních sociálních identit, které vytváří náboženství, rod, etnikum, "rasa" a pohlaví? Je vůbec možné sladit takové uznání s rovnými individuálními právy lidí? A pokud ano, jak křehký je tento soulad? Mají ohrožená etnika samozřejmé právo na přežití? Odpovědi, které na tyto otázky dávají autoři sborníku, nejsou snadné, ale rozhodně stojí za přečtení.
Neprodejný titul
1. vyd., váz., formát 130x200 rozsah 192 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 80-86328-64-3 EAN: 9788086328645

Jan Volín
Statistické metody ve fonetickém výzkumu

!!! V nakladatelství V Y P R O D Á N O !!!
Kniha přináší přehled statistických postupů, které jsou prověřeny rozsáhlou experimentální praxí mnoha vědních oborů, ukazuje však, jak je tyto postupy možno využívat právě při bádání fonetickém. V zájmu širší srozumitelnosti jsou vyloženy i koncepty vcelku elementární (pravděpodobnost, rozdělení, t-testy, apod.), těžištěm knihy jsou však principy korelační a regresní analýzy, analýzy rozptylu, a zejména některých vícerozměrných průzkumných technik. Kniha je psána populárně naučnou formou, srozumitelnou i čtenářům bez hlubší matematické průpravy.
1. vyd., váz., formát 130x200, 344 stran
Další informace o titulu zde
ISBN: 978-80-87027-54-7 EAN: 9788087027547
Cena: 175,- Kč