Základní příjem ve světě

Marek Hrubec, Martin Brabec, Markéta Minářová

Základní příjem ve světě
Argumenty, experimenty, dějiny

1. vydání
vazba - brožovaná
130 x 200 mm, 136 stran
ISBN / ISSN: 978-80-278-0031-5 EAN: 9788027800315
kniha 112 Kč 149 Kč
e-kniha 89 Kč 99 Kč

Publikace pojednává o nepodmíněném základním příjmu, který se stává stále více diskutovaným tématem jak mezi vědci, tak mezi občany a politiky, kteří je zastupují. Nepodmíněný základní příjem je finanční částka, která je všem občanům poskytována státem v pravidelných intervalech (obvykle měsíčně) bez naplnění jakýchkoli podmínek, tj. nehledě na to, zda občan má ještě jiný příjem ze mzdy či jiných zdrojů, nehledě na věk, pohlaví a gender, rodinné postavení nebo jiné charakteristiky. Poskytnutí základního příjmu by umožnilo naplnit základní potřeby občanů a uvolnit jejich tvůrčí potenciál pro jejich další činnosti, čímž by se mohla podstatně zvýšit jejich životní úroveň. V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2023 , Nakladatelství Epocha s.r.o.