EDIČNÍ RADY

 

Vědecká ediční rada Nakladatelství Epocha

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., dr. h. c.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Technická univerzita v Liberci

prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Ediční rada edice Polozapomenuté války

doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.

Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., dr. h. c.

Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Katedra historie, Technická univerzita v Liberci

PhDr. Karel Richter, CSc.

Klub autorů literatury faktu

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.

Katedra historických věd, Filozofická fakulta Západočeská univerzita v Plzni

 

Ediční rada edice Traumata války

plk. v záloze MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA

Československá obec legionářská

Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Katedra historických věd Západočeské univerzity v Plzni

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., dr. h. c.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Technická univerzita Liberec

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Historický ústav AV ČR, v.v.i.

doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.

Katedra historických věd Západočeské univerzity v Plzni

 

Vědecká rada edice Studená válka – nové dějiny

Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

PhDr. Jaromír Mrňka, Ph.D.

Ústav pro studium totalitních režimů

Prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.

Ústav pro soudobé dějiny AVČR

PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Doc. Jan Záhořík, Ph.D.

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

 

Ediční rada edice Magnetka

JUDr. František Čermák

Pražská vydavatelská společnost

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

Katedra historie, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem

doc. PhDr. Jan Halada, CSc.

FSV UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

Ústav světových dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., dr. h. c.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Technická univerzita Liberec

PhDr. Miloslav Martínek, CSc.

Klub autorů literatury faktu

 

Co je důležité, je očím neviditelné.

Antoine de Saint-Exupéry

V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.