Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století

Leoš Šatava

Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století
Etnicita – jazyk – historie – kultura

1. vydání
vazba - vázaná s přebalem
155 x 220 mm, 336 stran + 16 stran barevné fotopřílohy
ISBN / ISSN: 978-80-7557-964-5 EAN: 9788075579645
kniha 239 Kč 319 Kč
e-kniha 161 Kč 179 Kč
zařazení: štítky:

Lužice a slovanská složka jejího obyvatelstva, Lužičtí Srbové, zaujímají v rámci českého společenského a kulturního povědomí osobité místo. Materiály s touto tematikou však  většinou zůstávají v úzce informativní rovině, anebo jsou zaměřeny monotematicky. Cílem předloženého sborníku textů je naopak ukázat lužickosrbskou problematiku z různých úhlů pohledu, tedy z širší a komplexnější, svého druhu holistické perspektivy. Jde o to představit Lužici a slovanskou složku jejího obyvatelstva v kontextu různorodých, nicméně navzájem tematicky provázaných rovin.

Ve sborníku jsou přetištěny autorovy studie a stati, publikované v časovém období tří a půl desetiletí (z let 1983–2019); více než z poloviny však vzniklé po roce 2005. Jednotlivé práce jednak věcně informují o Lužici a slovanské složce jejího obyvatelstva; především se pak při využití různorodých prizmat zabývají problematikou etnicity a identity Lužických Srbů a stavem lužické srbštiny – zejména pokud jde o aktuální situaci. 

Výbor se ubírá jinou cestou než standardní monografie. Není koncipován ani jako soubor přísně vědeckých statí – nalezneme v něm tedy jak ryze odborné studie, tak i věcné, popisné a informativní texty či popularizační články, anebo literární recenze.

Text je rozdělen do čtyř hlavních bloků: 1) základní informace k problematice Lužických Srbů; 2) texty a studie s etnologickou a historickou tematikou; 3) sociolingvistická zjištění; 4) literárněvědné studie a recenze. Zmíněné tematické celky doplňuje oddíl "Bibliografie", prezentující nejdůležitější novodobé tituly s lužickosrbskou tematikou publikované v češtině. Připojen je soupis odborných i populárněvědných autorových textů. Součástí textu je také fotopříloha.V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.