Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství

Pavel Krákora a kolektiv

Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství

1. vydání
vazba - vázaná
130 x 200 mm, 200 stran
21. svazek z edice Edice Erudica
ISBN / ISSN: 978-80-7425-167-2 EAN: 9788074251672
 
neprodejný titul

Publikace reflektuje frekventovaná témata, s nimiž se lze setkat v rámci výuky společenských věd a historie a je na ně nutno brát zvláštní zřetel – občanská společnost a její současná podoba, problematika vnímání, resp. prezentace soudobých dějin, interkulturality, globalizace a jejích dopadů, role politických stran v demokratickém systému vládnutí ad. Od pedagoga vyžadují jak odborné znalosti v daném oboru, tak i schopnost objektivně a nestranně prezentovat žákům pohledy na závažné problémy spjaté s dnešní společností s tím, že tato publikace má napomoci k lepší orientaci a postižení konkrétních otázek.

Neprodejný titul – vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP


Učitele a učitelky trápí stav společnosti, která jim poskytuje jen malou oporu pro jejich snažení. V tomto ohledu nevidí velkou změnu oproti době před rokem 1989. Navíc je znepokojují nové, dříve nepoznané situace, které přinesl až dnešní kapitalismus. Trápí je situace dětí, které v jejich očích odnášejí společenskou transformaci – přišly o dětství i o rodiče. Mnozí učitelé s nostalgií vzpomínají na, podle nich lepší, vztahy na školách před rokem 1989. V kontrastu k dnešnímu individualismu v této souvislosti připomínají především řadu kolektivních volnočasových aktivit. Je však třeba dodat, že tomu tak rozhodně není na všech školách a že záleží na mnoha proměnných, nejčastěji v ose: učitelé – vedení škol – žactvo/studující – rodiče, jak je míra individualismu hodnocena. Miroslav Vaněk


V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.