Multikulturní výchova

Věra Jirásková

Multikulturní výchova
Předsudky a stereotypy

1. vydání
vazba - vázaná
130 x 200 mm, 128 stran
ISBN / ISSN: 80-87027-31-0 EAN: 9788087027318
 
neprodejný titul

Průřezové téma RVP "Multikulurní výchova" klade na učitele nároky, z nichž vyplývají především tyto otázky: Jak efektivně začlenit multikulturalismus do výchovně-vzdělávacího procesu? Jaké metodicko-didaktické strategie zvolit, aby vědomostní kognicí nebyl potlačen výchovný aspekt či naopak, aby problém mulitkulturalismu nebyl redukován na pouhou deskripci provázející výchovu k toleranci, úctě a respektu k jinakosti? Co jsou klíčové kompetence v multikulturní výchově a jak je efektivně naplňovat? Jak uskutečňovat multikulturní výchovu interaktivním způsobem a v mezipředmětových vztazích? Na tyto a další otázky nabízí autorka odpovědi a především inspiraci a obsahovou i metodiko-didaktickou pomoc učitelům v jejich náročném úkolu zvládnout v této oblasti současný stav, jež je typizován jistým chaotickým přístupem k multikulturní výchově.


Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UPV NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.