Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství

Antonín Staněk

Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství
Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie

1. vydání
vazba - vázaná
130 x 200 mm, 128 stran
ISBN / ISSN: 978-80-7425-086-6 EAN: 9788074250866
 
neprodejný titul

Publikace je druhým komplexním výstupem z projektu podpořeného GA ČR, kterým se celý výzkumný projekt završuje.
V letech 2009–2010 se na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil výzkum pod názvem Konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství. Uskutečnil se jako hlavní součást grantového projektu nazvaného „Konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie“ podpořeného Grantovou agenturou České republiky jako postdoktorandský projekt pod č. GP406/09/P126. Výzkum byl zaměřený na deskripci procesu konstrukce profesní identity u učitele výchovy k občanství na nižším sekundárním stupni vzdělávání (ISCED 2). Základním cílem výzkumu bylo vedle již zmiňovaného popisu konstrukce profesní identity identifikovat akcelerátory determinující růst jeho profesní kariéry. Výzkum se v této souvislosti zaměřoval i na didaktické znalosti obsahu coby proměnný znak lišící se svou kvalitou v jednotlivých fázích profesního vývoje učitele.

Neprodejný titul — vydáno pro interní potřebu UP OlomoucV NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.