Československé vojenské jednotky na východě

Miroslav Brož, Milan Kopecký

Československé vojenské jednotky na východě
Svědectví dokumentů, fotografií a věcných exponátů o vzniku a bojové činnosti 1. čs. armádního sboru v SSSR

1. vydání
vazba - vázaná
210 x 297 mm, 496 celobarevných stran
ISBN / ISSN: 978-80-7557-200-4 EAN: 9788075572004
e-kniha 404 Kč 449 Kč
titul je rozebrán

Publikace zachycuje vedle vzniku, vývoje a bojového nasazení čs. jednotek na východě zejména osudy řady jejich příslušníků – můžu i žen. Někteří z nich se stali legendárními, další jsou téměř neznámí, většina z nich však postupně a z různých důvodů upadla v zapomnění. Pomocí fotografií, reprodukcí válečných dokumentů a vzácných dobových předmětů z archivů i soukromých sbírek, z nichž významná část nebyla nikdy předtím publikována, je jejich osud opět vynesen na světlo, u některých pak zcela poprvé. Kniha je tak unikátním příspěvkem k poznání našeho vojenského odboje za 2. světové války a zároveň snahou o oživení odkazu našich hrdinů.

 

DNE 6. ŘÍJNA 1944 VSTOUPILI ČESKOSLOVENŠTÍ VOJÁCI DUKELSKÝM PRŮSMYKEM NA PŮDU VLASTI. KNIHA VYCHÁZÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI 75. VÝROČÍ TÉTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI.


Vydáno v koedici s Československou obcí legionářskou.


  • Káťa, Lány
    23.listopadu 2019

    Publikace každému, kdo ji otevře zajímavě, plasticky a hlavně lidsky přiblíží dobu, ze které se stalo „povinné učivo dějepisu“, a o které se veřejně raději nemluví či mluví málo. Na knize mě, jako laika, nejvíce překvapily informace o zázemí frontových vojáků za bojovými liniemi. Fotografie zaměstnanců polní pekárny, prádelny, polních jatek, lékárny a nejlepších válečných chirurgů, které nejsou tolik běžné (na rozdíl od fotografií vojáků při slavnostních nástupech). Na fotografiích válečných dokumentů a medailí velmi oceňuji jejich formát, protože většina textu na nich je dobře čitelná. Kniha je nádherně zpracovaná a jsem si jistá, že udělá radost každému, kdo se zajímá o naši moderní historii.

V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.