Smlouvy, pakty, dohody

Zdeněk Veselý

Smlouvy, pakty, dohody
Slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů

2. vydání (doplněné a rozšířené)
vazba - vázaná
140 x 205 mm, 288 stran
ISBN / ISSN: 80-86328-95-3 EAN: 978808632895
kniha 146 Kč 195 Kč

Tato encyklopedická příručka zachycuje v abecedním pořádku všechna důležitá diplomatická jednání a jejich výsledky v podobě smluv, dohod, paktů, aliancí, deklarací a dalších dokumentů od počátků lidské civilizace přes středověk až po naši současnost. Podává rychlou základní informaci při studiu historie, politologie a zejména mezinárodních vztahů a české zahraniční politiky. Čtenář zde najde informace o reáliích, které běžně nachází v novinách či literatuře nebo slyší v rozhlase a televizi, aniž si přesně vybaví, o jaký akt jde, čeho se týká a jaké jsou jeho souvislosti. Z více jak tisícovky hesel uveďme např. takové pojmy jako např. Atlantická charta, Charta OSN, Emžská depeše, Kompaktáta, Maastrichtská smlouva, Malá dohoda, Svatá aliance, Teheránská konference či Zlatá bula sicilská. Pro snadnější hledání je slovník vybaven seznamem hesel. Oproti prvnímu vydání z r. 2002 bylo nové vydání rozšířeno o řadu dalších hesel.V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.