Češi v Americe a česko-americké vztahy v průběhu pěti staletí

Ivan Dubovický

Češi v Americe a česko-americké vztahy v průběhu pěti staletí
Czechs in America and czech-american relations in a course of five centuries

2. vydání (přepracované)
vazba - vázaná
170 x 240 mm, 200 celobarevných stran
ISBN / ISSN: 978-80-7557-165-6 EAN: 9788075571656
kniha 224 Kč 299 Kč
e-kniha 161 Kč 179 Kč

Publikace přináší základní přehled česko-amerických vztahů od počátků v 16. století až po dnešek. Zvláštní pozornost je věnována historii českého masového přistěhovalectví do USA, rozvoji české komunity na půdě Spojených států a významu, jaký američtí Češi sehráli ve vztazích obou zemí, a to zejména v kritických obdobích českých dějin.  Publikace je bohatě ilustrována materiály z domácích i zahraničních pramenů, je doplněna statistikami o českém vystěhovalectví a přehledem o vzájemném diplomatickém zastoupení. Je určena širšímu okruhu čtenářů.

Publikace je vydána dvojjazyčně — česko-anglicky.

The book presents an overview of Czech-American relations from the 16th century up to now. A special attention is given to the history of Czech mass immigration to the US, to formation of the Czech community in the US and to significant role that American Czechs played in Czech-American relations, especially in the critical moments of Czech history. Publication is richly illustrated using both Czech and foreign sources, also contains statistics on Czech immigration and a survey of Czechoslovak (Czech) – US diplomatic representatives. It is intended for wider circle of readers.V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.