dočasně nedostupné

Cílem publikace, doplněné rozšířenou elektronickou verzí s multimediálními a interaktivními nástroji, je podat ucelenější přehled týkající se role a pozice soudobých dějin v kurikulu dějepisu, a to včetně různých možností jejich výuky. V daném ohledu proto může, resp. měla by, posloužit učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů jako zdroj odborných informací a námětů pro jejich pedagogické působení.

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP

Otázka pojetí a vnímání soudobých dějin v kurikulu dějepisu se stala aktuální a do značné míry také palčivá od počátku devadesátých let minulého století. V této době se v kontextu společenských změn objevila na poli výuky dějepisu zřetelná a logická snaha oprostit ji od veškerého ideologického balastu, který ji charakterizoval v předcházejících desetiletích. Zmíněné tendence se samozřejmě nejvýrazněji promítaly ve vztahu k moderním dějinám 20. století. Proces „odideologizování“ dějepisné výuky byl zároveň spjat s určitými „obavami z interpretace“. V nově vycházejících učebnicích dějepisu se proto většina kontroverzních historických témat redukovala na strohý popis událostí bez snahy o jejich komplexnější zhodnocení či reflexi... Na rozdíl od starších dějin [...] se jedná o tematiku, která má ve většině případů přesah do současnosti, k čemuž je ze strany učitele nezbytné přihlížet a na základě toho definovat adekvátní cíle a prostředky výuky... Pavel Krákora

Obsah:

Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce dějepisu

Historické vědomí ve vztahu k soudobým dějinám

Význam a funkce školního dějepisu v současné době

Role soudobých dějin v dějepisném kurikulu

Nejnovější české dějiny v současných středoškolských učebnicích dějepisu

autor/ka obálky : Petra Süsserová

HODNOCENÍ ČTENÁŘŮ

mohly by Vás také zaujmout tyto knihy

V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

KALENDÁŘ AKCÍ

CO SE U NÁS DĚJE

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

  • Adresa:
    Kaprova 12/40
    110 00 Praha 1
  • Telefon:
    +420 224 810 353 - obchod +420 224 810 352 - redakce
  • E-Mail:
  • Jsme také na:

Partneři nakladatelství Epocha

Copyright © 2002 - 2020 , Nakladatelství Epocha s.r.o.