Tak trochu jiné soudobé dějiny

Pavel Krákora, Gabriela Cingelová, Pavel Kopeček, Vanda Vaníčková

Tak trochu jiné soudobé dějiny

1. vydání
vazba - vázaná
130 x 200 mm, 80 stran
28. svazek z edice Edice Erudica
ISBN / ISSN: 978-80-7557-048-2 EAN: 9788075570482
 
neprodejný titul

Cílem publikace, doplněné rozšířenou elektronickou verzí s multimediálními a interaktivními nástroji, je podat ucelenější přehled týkající se role a pozice soudobých dějin v kurikulu dějepisu, a to včetně různých možností jejich výuky. V daném ohledu proto může, resp. měla by, posloužit učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů jako zdroj odborných informací a námětů pro jejich pedagogické působení.

Neprodejný titul - vydáno pro potřebu Pedagogické fakulty UP


Otázka pojetí a vnímání soudobých dějin v kurikulu dějepisu se stala aktuální a do značné míry také palčivá od počátku devadesátých let minulého století. V této době se v kontextu společenských změn objevila na poli výuky dějepisu zřetelná a logická snaha oprostit ji od veškerého ideologického balastu, který ji charakterizoval v předcházejících desetiletích. Zmíněné tendence se samozřejmě nejvýrazněji promítaly ve vztahu k moderním dějinám 20. století. Proces „odideologizování“ dějepisné výuky byl zároveň spjat s určitými „obavami z interpretace“. V nově vycházejících učebnicích dějepisu se proto většina kontroverzních historických témat redukovala na strohý popis událostí bez snahy o jejich komplexnější zhodnocení či reflexi... Na rozdíl od starších dějin [...] se jedná o tematiku, která má ve většině případů přesah do současnosti, k čemuž je ze strany učitele nezbytné přihlížet a na základě toho definovat adekvátní cíle a prostředky výuky... Pavel Krákora

Obsah:

Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce dějepisu

Historické vědomí ve vztahu k soudobým dějinám

Význam a funkce školního dějepisu v současné době

Role soudobých dějin v dějepisném kurikulu

Nejnovější české dějiny v současných středoškolských učebnicích dějepisu


V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.