Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením

Vanda Hájková (ed.) a kolektiv

Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením

1. vydání
vazba - brožovaná
145 x 205 mm, 160 stran
ISBN / ISSN: 978-80-904464-0-3 EAN: 9788090446403
125 Kč
titul je rozebrán

Kolektivní monografie zahrnuje 16 odborných příspěvků představujících postupy a strategie řečového, somatického, taktilního a senzorického podněcování osob s omezením kognitivních, mentálních a senzoricko motorických schopností. Je určena pracovníkům speciálně pedagogických zařízení – škol pro těžce a kombinovaně postižené děti a žáky, rodičům a blízkým postižených osob, poradenským pracovníkům, osobním asistentům a asistentům pedagogů, studentům a zájemcům o práci v pomáhajících profesích.
Ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha vydala Somatopedická společnost, o.s.V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.