Řadit:
Strana:

V nabídce máme 2 knihy odpovídající(ch) Vašim požadavkům.

SKLADEM
250 Kč 188 DO KOŠÍKU
125 Kč NEDOSTUPNÉ
SKLADEM
Zředěný život
250 Kč 188

Soubor příspěvků v předložené kolektivní monografii představuje teoretické poznatky a osvědčené praktické postupy v interdisciplinární podpoře osob s progresivním neurodegenerativním a neurovývojovým onemocněním. Autoři přinášejí aktuální informace z relevantních výzkumů i sociálněvědní praxe, včetně praxe vzdělávací, na kterou je publikace zvláště zaměřena. Osvědčené návody pro práci s dětmi a mladými lidmi se zhoršující se úrovní kognitivních, smyslových, mentálních i motorických schopností v důsledku postupně invalidizující, nepříznivé diagnózy, které jsou zaměřeny na zachování kvality jejich života a kvality života jejich rodin, zachování vztahů s blízkými osobami a přiměřených kontaktů s okolní společností mohou přinést inspiraci nejen pracovníkům pomáhajících profesí, speciálním pedagogům, ošetřovatelům a asistentům těchto dětí a mladistvých. Osloví jistě i poradenské pracovníky a studenty vysokých škol.

Více Informací

Kolektivní monografie zahrnuje 16 odborných příspěvků představujících postupy a strategie řečového, somatického, taktilního a senzorického podněcování osob s omezením kognitivních, mentálních a senzoricko motorických schopností. Je určena pracovníkům speciálně pedagogických zařízení – škol pro těžce a kombinovaně postižené děti a žáky, rodičům a blízkým postižených osob, poradenským pracovníkům, osobním asistentům a asistentům pedagogů, studentům a zájemcům o práci v pomáhajících profesích.
Ve spolupráci s Nakladatelstvím Epocha vydala Somatopedická společnost, o.s.

Více Informací

V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2020 , Nakladatelství Epocha s.r.o.