Edice se soustřeďuje na fenomén studené války, jejíž dopady stále významně ovlivňují podobu dnešního světa. Současný výzkum se začal z velké části odvracet od ustáleného vnímání tohoto několik desetiletí trvajícího konfliktu jako bipolárního střetu mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Edice si klade za cíl přiblížit studenou válku odbornou, ale zároveň čtenářsky atraktivní formou, a na rozdíl od starších přístupů na ni nahlížet z odlišných perspektiv a se zvláštním zřetelem na dosud nedostatečně zmapované aktivity dalších aktérů, a to zejména bývalých socialistických zemí včetně Československa. Edice se bude věnovat jak dopadům jejich zahraniční politiky v globální perspektivě studené války, tak i vnitřní dynamice jednotlivých režimů a jejich motivacím pro aktivity na mezinárodním poli. Chronologicky se neomezuje pouze na tradičně vymezené období samotné studené války, ale prostor bude věnován i přesahům hodnotícím následky tohoto fenoménu pro současné dění ve světě. Vychází ve spolupráci se Skupinou pro výzkum studené války, jež je součástí Institutu pro studium strategických regionů při Univerzitě Karlově.

V NAKLADATELSTVÍ BRZY VYJDE

ANEB NA CO SE TĚŠÍME

Copyright © 2002 - 2024 , Nakladatelství Epocha s.r.o.